«Ο έρωτας είναι ανήσυχος
Ο έρωτας είναι εγωιστής
Ο έρωτας είναι δύναμη
Ο έρωτας είναι αδυναμία
Ο έρωτας είναι o άγριος πολεμιστής με τα πεινασμένα μάτια…
Ο έρωτας για τον ανικανοποίητο εραστή είναι αυτό που δεν έχει έρθει ακόμη…»

Nudes

Portraits

Abstracts

Life

Compositions

Landscapes